Esittely

Olen työskennellyt keramiikkataiteilijana vuodesta 1998. Taiteeni on materiaalipohjaista ja lähtökohtana siinä on savi. Töissäni yhdistän usein keramiikkaan muita materiaaleja, lähinnä luonnon- tai kierrätysmateriaaleja. Työskentelytapani perustuu perinteisiin keramiikan muodonantomenetelmiin. Arvostan perinteistä käsityöläistaitoa, ja haluan omien töitteni kertovan osaltaan myös kuulumisestani keraamikkojen ikivanhaan ammattikuntaan.

Materiaalina käytän yleensä joko kivitavaraa tai suomalaista punasavea. Punasavisten teosteni pintoja käsittelen usein savustamalla. Minulle on tärkeää syventyä materiaaliin kunnolla sillä keramiikan mahdollisuudet ovat rajattomat. Uutta opittavaa on jatkuvasti, ja samalla myös oma ilmaisuni kehittyy. Töitteni ideat löytyvät ympäristöstä ja yhteiskunnasta, jossa elän. Mutta työn tekninen toteutus on peräisin tuhansien vuosien takaa. Tämä ristiriita luo jo itsessään jännitettä teoksiini.

Teosteni sisältö on tästä päivästä. Töitteni teemoja ovat ihmisen keinot jäsentää maailmaa ja kommunikaation välttämättömyys ihmisenä olemiselle. Mielestäni taide on aina kuva omasta ajastaan. Teen nykytaidetta keramiikan keinoin ja omalta osaltani tulkitsen taiteessani sitä maailmaa, jossa elän.

Olen jo pitkään käsitellyt teoksissani katsojan ja teoksen suhdetta, ja taidekokemuksen konkretisoitumista sekä katsojan että kokijan toiminnassa. Itse käsillä tekevänä taiteilijana koen läheiseksi sen, että ymmärrys syntyy tekemällä. Haluan, että myös katsojalla olisi mahdollisuus lähestyä omia töitäni toiminnan kautta. Tämänkaltaisia teoksiani on esimerkiksi ”Tunnepelit”- kokonaisuus (9 keraamisista osista ja kierrätysmateriaalista koottua peliä), joka oli esillä Vantaan taidemuseon OTTO- näyttelyssä 2008. Veistokseni Play with me, jonka toteutin työskennellessäni FuLe -residenssiohjelman kutsuttuna taiteilijana Kiinassa Fupingissa 2008, perustuu katsojan mahdollisuuteen leikkiä teoksen kanssa siirtelemällä ”siemeniä” teoksen osasta toiseen. Näyttelyvieraan ja teoksen väliseen toiminnalliseen suhteeseen keskittyi myös yksityisnäyttelyni Tiellä Galleria Pirkko-Liisa Topeliuksessa vuonna 2011.